யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதயம் வலு பெற - ரோஜா இதழ்கள். பால்.

ரோஜா இதழ்கள்
அறிகுறிகள்:
  1. இதயம் படபடப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. ரோஜா இதழ்கள்.
  2. பால்.

செய்முறை:
ரோஜா  இதழ்களை பாலில் போட்டு காய்ச்சி தினமும் காலையில் குடிக்க இதயம் வலிமை பெறும்.

No comments:

Post a Comment