யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை,கால் வலி குறைய - சீந்தில் கொடி இலை பால்.

சீந்தில் கொடி இலை
அறிகுறிகள்:
  1. கை,கால் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சீந்தில் கொடி இலை
  2. பால்.
செய்முறை:
சீந்தில் கொடி இலைகளை பாலுடன் கலந்து சாப்பிட்டு வர கை,கால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment