யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

ஆரோக்கியம் பெற - நெல்லிக்காய். விளாம்பழம். மாதுளம்பழம்.

நெல்லிக்காய்
அறிகுகள்:
  1. உடல் ஆரோக்கியமின்மை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நெல்லிக்காய்.
  2. விளாம்பழம்.
  3. மாதுளம்பழம்.
செய்முறை:
நெல்லிக்காய், விளாம்பழம், மாதுளம்பழம் போன்றவற்றை அடிக்கடி மென்று சாப்பிட உடல் ஆரோக்கியம் பெறும்.

No comments:

Post a Comment