யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

நகச்சுற்று குறைய - கற்றாழை. மஞ்சள் பொடி. விளக்கெண்ணெய்.

கற்றாழை
அறிகுறிகள்:
  1. நகத்தில்வலி ஏற்படுதல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. கற்றாழை.
  2. மஞ்சள் பொடி.
  3. விளக்கெண்ணெய்.
செய்முறை:
கற்றாழை சோற்றையும், மஞ்சள் பொடியையும் அரைத்து விளக்கெண்ணெய் விட்டு சூடுபடுத்தி லேசான சூட்டில் நகத்தின் மீது பூச நகச்சுற்று வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment