யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

பித்த வெடிப்பு குறைய‌ - அரச மர பால்.

அரச இலை
அறிகுறிகள்:
  1. கை அல்லது கால் பாதத்தில் வெடிப்பு.
  2. கால் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அரச மர பால்.
செய்முறை:

அரச மரத்தின் பாலை எடுத்து பித்த வெடிப்பின் மேல் பூச வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment