யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 5 April 2013

இதயம் வலு பெற - பேரிக்காய்.

பேரிக்காய்
அறிகுறிகள் :
  1. இதயம் படபடப்பு .
  2. இதயம் வலித்தல்.
தேவையான பொருட்கள் :
  1.  பேரிக்காய்.
செய்முறை :
இதயம் படபடப்புக்கு தினமும் 1 பேரிக்காய் சாப்பிட இதயம் வலு பெறும்.

No comments:

Post a Comment