யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 14 April 2013

கை கால் வலி - சுக்கு. ஆவரம் பட்டை.

ஆவாரம் செடி
அறிகுறிகள்:
  1. கால் வலி.
  2. கை வலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சுக்கு.
  2. ஆவரம் பட்டை.
செய்முறை :
சுக்கு ஆவாரம் பட்டை சம அளவு எடுத்து 200 மில்லி தண்ணீரில் காய்ச்சி ஆற வைத்து, தினசரி இருவேளை சாப்பிட்டு வர கை கால் வலி போகும்.

No comments:

Post a Comment