யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

பித்த வெடிப்பு குறைய - பூவரசு பூ. விளக்கெண்ணெய்.அறிகுறிகள்:
  • பித்த வெடிப்பு.
  • மூலம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பூவரசு பூ.
  2. விளக்கெண்ணெய்.
செய்முறை:
பூவரசு பூவை எடுத்து சிறிது விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து நன்றாக அரைத்து வெடிப்பு மீது தடவி வந்தால் பித்த வெடிப்பு குறையும். மேலும் இதை மூல நோய்களுக்கு வெளி மருந்தாக தடவி வந்தால் வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment