யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் வீக்கம் குறைய- ஊமத்தைஇலை. ஆமணக்குஇலை. கருநொச்சிஇலை.

ஊமத்தை இலை  ஆமணக்கு இலை

அறிகுறிகள்:
  • யானைக்கால் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. ஊமத்தைஇலை.
  2. ஆமணக்குஇலை.
  3. கருநொச்சிஇலை.
  4. சாறடை.
  5. முருங்கைஇலை.
  6. கடுகு.
செய்முறை:
ஊமத்தை, ஆமணக்கு, கருநொச்சி, சாறடை, முருங்கை இவற்றின் இலைகளையும் கடுகையும் சேர்த்து அரைத்து யானைக்கால் மீது பூச, யானைக்கால் வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment