யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் வீக்கம் குறைய - பப்பாளி இலை.

பப்பாளி இலை
அறிகுறிகள்:
  • யானைக்கால் வீக்கம்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. பப்பாளி இலை.
செய்முறை:
பப்பாளி இலையை அரைத்து யானைக்கால் வீக்கத்தின் மீது பற்றுப்போட்டு வந்தால் அவை குறையும்.

No comments:

Post a Comment