யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

கால்விரல் புண் குறைய - திரிபலாசூரணம். கருங்காலிக் கட்டை. வேப்பிலை. எள்.

க‌ருங்காலிக்க‌ட்டை

அறிகுறிகள்:
  • கால்விரல் இடுக்கில் புண்கள்.
  • சிரங்கு சொறி புண்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. திரிபலாசூரணம்.
  2. கருங்காலிக் கட்டை.
  3. வேப்பிலை.
  4. எள்.
செய்முறை:
கால்விவிரல்களுக்கு இடையிலுள்ள புண்ணை திரிபலாசூரணம் 5 கிராம், கருங்காலிக் கட்டை 5 கிராம் போட்டுக் காய்ச்சிய 1 டம்ளர் தண்ணீரால் கழுவி, பஞ்சால் துடைத்துச் சுத்தப்படுத்திய பிறகு, வேப்பிலை, எள்ளு சேர்த்து அரைத்துப் பூசிவர, கால்விரல் இடுக்கில் உள்ள புண் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment