யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 16 June 2013

யானைக்கால் வீக்கம் குறைய - வல்லாரை இலை. நெய்.

வல்லாரை இலை

அறிகுறிகள்:
  • யானைக்கால் வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வல்லாரை இலை.
  2. நெய்.
செய்முறை:
வல்லாரை இலைகளை எடுத்து காயவைத்து பொடி செய்து கொள்ளவேண்டும்.அந்த பொடியில் நெய் கலந்து காலை, மாலை எனச் சாப்பிட்டு வந்தால் யானைக்கால் வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment