யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண் நோய் போக - அகத்திக் கீரை

அகத்திக் கீரை 
அறிகுறிகள்:
  1. கண்ணில் நீர் வடிதல்.
  2. கண் வலி.
  3. கண் பார்வை குறைவு.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. அகத்திக் கீரை
செய்முறை:

அகத்திக் கீரை சூப் செய்து அடிக்கடிசாப்பிட்டு வந்தால் கண்நோய் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment