யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

மூக்கடைப்பு குறைய- தேன்,அகத்தி இலை

அகத்தி இலை
அறிகுறிகள் :
  1. மூக்கடைப்பு.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. அகத்தி 
  2. தேன்
செய்முறை :

அகத்தி இலைச் சாற்றில் சமஅளவு தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் மூக்கடைப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment