யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- திருநீற்றுப்பச்சிலை

திருநீற்றுப்பச்சிலை 
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. திருநீற்றுப்பச்சிலை
செய்முறை:

திருநீற்றுப்பச்சிலையை வாயில் போட்டு மென்று வந்தால் வாயில் ஏற்படும் புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment