யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

சளி குறைய -பெருவிலை

பெருவிலை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பெருவிலை.
  2. தேன்
செய்முறை:

பெருவிலை  இலைகளை நன்கு அரைத்து சாறு எடுத்து அதனுடன் தேன் கலந்து அருந்தி வந்தால் சளி குறையும்

No comments:

Post a Comment