யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய- மஞ்சள் , பூண்டு

http://www.grannytherapy.com/tam/wp-content/uploads/2011/08/se1-150x150.jpg
மஞ்சள், பூண்டு, தாய்ப்பால் இவைகளை வைத்து பற்று போட தலைவலி குறையும்

அறிகுறிகள் :
  1. தலைவலி.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1. மஞ்சள்
  2. பூண்டு
  3. தாய்ப்பால்
செய்முறை :

மஞ்சள், பூண்டு, இரண்டையும்  தாய்ப்பால்விட்டு அரைத்து  பற்று போட தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment