யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி வராமல் தடுக்க - பச்சை திராட்சை

பச்சை திராட்சை

பச்சை திராட்சை சாப்பிட்டு வர தலைவலி வராமல் தடுக்கலாம்

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1.  பச்சை திராட்சை
செய்முறை:

தினசரி 15 பச்சை திராட்சையை பகல் உணவுக்கு பின் சாப்பிட்டு வர தலைவலி வராமல் தடுக்கலாம்.

No comments:

Post a Comment