யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் எரிச்சல் குறைய - புளியங்கொட்டை , பால்

புளியங்கொட்டை
அறிகுறிகள் :
  1. கண் எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. புளியங்கொட்டை
  2. பால்
செய்முறை :

சிறிதளவு புளியங்கொட்டை தூளை  பசும்பாலில் கலந்து  தினமும் குடித்து வர கண் எரிச்சல்  குறையும்.

No comments:

Post a Comment