யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கபம் குறைய - நாயுருவி இலை , நாயுருவி இலை

நாயுருவி இலை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. நாயுருவி இலை
  2. பருப்பு
செய்முறை:

நாயுருவி இள இலைகளைப் பருப்புடன் சேர்த்துச் சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment