யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

சளிக் குறைய - வெற்றிலைச் சாறு

வெற்றிலைச் சாறு
அறிகுறிகள்:
  • ஓயாத சளி.
  • ஜலதோஷம்.
  • மூக்கில் தொடர்ந்து நீர்வடிதல்.
  • இருமல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெற்றிலைச் சாறு
செய்முறை:

வெற்றிலையை இடித்துச் சாறு எடுத்துக் கொள்ளவேண்டும். அந்த சாற்றைக் கொதிக்க வைத்து பின்பு ஆறவைத்து நெற்றி பகுதியில் பற்றுப் போட்டு வந்தால் ஓயாதச் சளிக் குறையும்.

No comments:

Post a Comment