யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

சளி போக- ஒமம்,பசும்பால்

பசும்பால் 
அறிகுறிகள்:
  1. இருமல்
  2. தொண்டை வலி.
  3. காய்ச்சல்.
  4. தொண்டை அடைத்தல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. ஒமம்.
  2. பால்
செய்முறை:

பசும்பாலில் சிறிதளவு ஒமம் போட்டு காய்ச்சி தினமும் காலையில் குடிக்க சளி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment