யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

வாய்புண் குறைய- கொள்ளுக்காய்

கொள்ளுக்காய்
அறிகுறிகள்:
  • வாய்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கொள்ளுக்காய் வேர்.
செய்முறை:

கொள்ளுக்காய் வேரை கொதிக்கவைத்து ஆறிய பின் வாய்கொப்பளித்து வந்தால் வாய்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment