யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

கண் உஷ்ணம் குறைய- நந்தியாவட்டைப் பூ

நந்தியாவட்டைப் பூ
அறிகுறிகள்:
  • உடலில் அதிக வெப்பம்.
  • கண்கள் பொங்குதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நந்தியாவட்டைப் பூ
செய்முறை:

வெள்ளை நந்தியாவட்டைப் பூவை எடுத்து கண்களில் மேல் வைத்து அடிக்கடி ஒற்றிக்கொண்டே இருந்தால் கண்களில் ஏற்படும் உஷ்ணம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment