யாழ் சமையல்

Subscribe:

Tuesday, 12 February 2013

கபம் குறைய - சத்திச்சாரணை இலை , அரைக்கீரை

சத்திச்சாரணை இலைஅரைக்கீரை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • கோழை.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சத்திச்சாரணை  இலை.
  2. அரைக்கீரை.
செய்முறை:

சத்திச்சாரணை  இலைகளை,அரைக்கீரையுடன்  சேர்த்து சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment