யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

காய்ச்சல் குறைய அதிமதுரம் , சீரகம்,சுக்கு

அதிமதுரம்
அறிகுறிகள்:
  1. காய்ச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. பற்பாடகம்.
  2. நிலவேம்பு.
  3. சீரகம்
  4. சுக்கு
  5. அதிமதுரம்
செய்முறை:

பற்பாடகம், நிலவேம்பு,சீரகம்,சுக்கு,அதிமதுரம் இவைகளை எடுத்து நைத்து இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் விட்டு ஒரு டம்ளராக சுண்டக்காய்ச்சி குடித்து வர காய்ச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment