யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

சளித் தொல்லை குறைய- ஓமம் ,வேப்பிலை

ஓமம் 
அறிகுறிகள்:
  1. சளித் தொல்லையால் மூக்கில் நீர் வடிதல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. வேப்பிலை
  2. ஓமம்
செய்முறை:

வேப்பிலை, ஓமம் சேர்த்து அரைத்து நெற்றியில் பற்றுப்போட சளித் தொல்லையால் மூக்கில் நீர் வடிதல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment