யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 11 February 2013

சளி குறைய - வால் மிளகு , தேன்

வால் மிளகு 
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • கபம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. வால் மிளகு.
  2. தேன்
செய்முறை:

வால் மிளகை எடுத்து இடித்து தூள் செய்து தேனில் கு‌ழப்பி சாப்பிட்டு வந்தால் சளி, கபம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment