யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை கரகரப்பு குறைய- தேன்

தேன்
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை கரகரப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தேன்
செய்முறை:
2 தேக்கண்டி தேனை தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட தொண்டை கரகரப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment