யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

தும்மல் குறைய - பரட்டைக் கீரை. திப்பிலி. தேன்.

பரட்டைக் கீரை
அறிகுறிகள்:
  1. விடாத‌ தும்ம‌ல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. பரட்டைக் கீரை.
  2. திப்பிலி.
  3. தேன்.
செய்முறை:
பரட்டைக் கீரை சாறில் திப்பிலியை ஊற வைத்து உலர்த்திப் பொடியாக்கி, தேனில் நான்கு சிட்டிகை அளவு குழைத்துச் சாப்பிட்டால் தும்மல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment