யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

பேசுவது கடினமாக இருந்தால்- வில்வ இலை. பால்

வில்வ மரம் 
அறிகுறிகள்:
  1. பேசுவதில் கடினம்.
  2. நாக்கு உலருதல்.
  3. கண் சிமிட்டுதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வில்வ இலை.
  2. பால்
செய்முறை:
  1. ஒரு நாளைக்கு 3 வில்வ இலைகளை சாப்பிட வேண்டும்
  2. சாப்பிட்ட பிறகு பால் குடிக்க வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment