யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 24 March 2013

விக்கல்- கடுக்காய் தோல். தேன்.

கடுக்காய் தோல்
அறிகுறிகள்:
  1. தொடர்ச்சியான விக்கல்.
  2. தண்ணீர் அருந்தாமல் இருந்தால்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கடுக்காய் தோல்.
  2. தேன்.
செய்முறை:
கடு்க்காவின் தோலை மைய இடித்து நன்றாக தூள் செய்து வைக்க வேண்டும். விக்கல் வரும் போது அரைத் தேக்கரண்டி தேன் கலந்து சாப்பிட்டால் விக்கல் நின்று விடும்.

No comments:

Post a Comment