யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 18 March 2013

விக்க‌ல் குறைய - முற்றிய‌ மாவிலை.

மாம்பூ
அறிகுறிகள்:
  1. விக்க‌ல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. முற்றிய‌ மாவிலை.
செய்முறை:
முற்றிய‌ மாவிலையை பொடியாக்கி த‌ண‌லில் போட்டு சுவாசிக்க‌ விக்க‌ல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment