யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகம் பளபளப்பாக - பன்னீர் ரோஜா. வசம்பு. கஸ்தூரி மஞ்சள்.

பன்னீர் ரோஜா
தேவையான பொருட்கள் :
  1. பன்னீர் ரோஜா.
  2. வசம்பு.
  3. கஸ்தூரி மஞ்சள்.
  4. புனுகு பட்டை.
  5. கடலைபருப்பு.
  6. பாசிபருப்பு.
  7. பூலங்கிழங்கு.
செய்முறை:
பன்னீர் ரோஜா 200 கிராம், வசம்பு 100 கிராம், கஸ்தூரி மஞ்சள் 200கிராம், புனுகு பட்டை 50 கிராம், கடலை பருப்பு 100 கிராம், பாசிபருப்பு 100 கிராம்,மற்றும் பூலங்கிழங்கு 100 கிராம் இவைக‌ளை பொடி செய்து உபயோகித்தால் முகம் பளபளக்கும்.

No comments:

Post a Comment