யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகஅழகு கூட - தயிர். சமையல் சோடா.

தயிர்
தேவையான பொருட்கள் :
  1. தயிர்.
  2. சமையல் சோடா.
செய்முறை:
தயிருடன் சிறிதளவு சமையல் சோடா கலந்து முகத்தில் தடவ முகத்தின் அழகு கூடும். முகத்தில் அழுக்கு வெளிவரும்.

No comments:

Post a Comment