யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டை வீக்கம் குறைய - கருநொச்சி இலை,தேங்காய் எண்ணெய்.

கருநொச்சி இலை 

அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வீக்கம்.
  •     தொண்டை வலி.

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     கருநொச்சி இலை.
  2.     தேங்காய் எண்ணெய்.
செய்முறை:

கருநொச்சி இலைகளை பிழிந்து சாறு எடுத்து சம அளவு சாறுடன் சம அளவு தேங்காய் எண்ணெய் கலந்து தொண்டை வீக்கம் மேல் தடவி வந்தால் தொண்டை வீக்கம், வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment