யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 2 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - மா இலை.

மாங்காய் 
அறிகுறிகள்:
  •     தொண்டை வலி

தேவையான பொருள்கள்:
  1.     மா இலை.
செய்முறை:
தொண்டை வலி ஏற்படும் போது மா இலைகளை தணலில் இட்டு வெளிவரும் புகையை சுவாசித்து வந்தால் தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment