யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

முகம் நிறம் மாற - முருங்கை வேர். துளசி வேர். பால்.

முருங்கை
தேவையான பொருட்கள்:
  1. முருங்கை வேர்.
  2. துளசி வேர்.
  3. பால்.
செய்முறை:
முருங்கை வேர், துளசி வேர்அரைத்து பாலில் கலந்து பூசி குளித்து வந்தால் முகம் நிறம் மாறும்

No comments:

Post a Comment