யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

முகம் அழகு பெற - துளசி.

துளசி
அறிகுறிகள்:
  1. முகம் வறண்டு இருத்தல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. துளசி.
செய்முறை:
துளசி இலையை முகத்தில் தேய்த்துக்கொண்டு இரவில் படுத்து காலையில் எழுந்து கழுவினால் முகம் அழகு பெறும்.

No comments:

Post a Comment