யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

மூக்கில் இரத்தம் வருவது குறைய - வெங்காயம். விளக்கெண்ணெய்.

வெங்காயம் 

அறிகுறிகள்:
  • மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவது.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெங்காயம்.
  2. விளக்கெண்ணெய்.
செய்முறை:
பெரிய வெங்காயத்தை தோலை நீக்கி பொடியாக நறுக்கி விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கிச் சாப்பிட்டு வந்தால் அடிக்கடி மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவது குறையும்.

No comments:

Post a Comment