யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய- அகத்திக்கீரை

அகத்திக்கீரை
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அகத்திக்கீரை
செய்முறை:
அகத்திக்கீரையை காலையில் வெறும் வயிற்றில் மென்று சாப்பிட தொண்டை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment