யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

முகப்பொலிவு உண்டாக - முளைக்கீரை. முந்திரிப்பருப்பு. மஞ்சள்.

முளைக்கீரை
அறிகுறிகள் :
  1. முகத்தில்  தேமல்.
  2. முகப்பரு.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. முளைக்கீரை.
  2. முந்திரிப்பருப்பு.
  3. மஞ்சள்.
செய்முறை :
முளைக்கீரை சாற்றில் முந்திரிப்பருப்பு, மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து முகத்தில் தடவி வந்தால், முகப்பரு, தேமல் போன்றவை மறைந்து முகப்பொலிவு உண்டாகும்.

No comments:

Post a Comment