யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை வலி குறைய - கற்பூரவல்லி இலை,கற்கண்டு.

கற்பூரவல்லி இலை
அறிகுறிகள்:
  1. சூட்டினால் தொண்டை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கற்பூரவல்லி இலை.
  2. கற்கண்டு.
செய்முறை:
கற்பூரவல்லி இலை சாறெடுத்து கற்கண்டு சேர்த்து காலை, மாலை குடிக்க தொண்டை வலி குறையும்

No comments:

Post a Comment