யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 4 March 2013

தொண்டை புண் ஆற - கிராம்பு

கிராம்பு
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை வலி.
  2. தொண்டை எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கிராம்பு
செய்முறை:
கிராம்பை தணலில் வதக்கி வாயில் போட்டுச் சுவைத்தால் தொண்டை புண் ஆறும்.

No comments:

Post a Comment