யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

மூக்கு சம்பந்தமான நோய்கள் குறைய - விநாயுருவி விதை.

நாயுருவி
அறிகுறிகள்:
  • மூக்கு சம்பந்தமான நோய்கள்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. விநாயுருவி விதை.
செய்முறை:
நாயுருவி செடி விதைகளை காய வைத்து பொடி செய்து சாப்பிட்டு வந்தால் மூக்கு சம்பந்தமான நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment