யாழ் சமையல்

Subscribe:

Monday, 25 March 2013

கண் நோய்கள் குறைய- அன்னாசிப்பழம்.

அன்னாசிப்பழம்
அறிகுறிகள்:
  • கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அன்னாசிப்பழம்.
செய்முறை:
அன்னாசிப்பழத்தை எடுத்து தோல்களை சீவி சுத்தம் செய்து தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் கண் நோய்கள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment