யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

முகம் பொலிவுற - கஸ்தூரி மஞ்சள். விரலிமஞ்சள். சோற்றுக் கற்றாழை.

சோற்றுக் கற்றாழை
தேவைப்படும் பொருடகள்:
  1. கஸ்தூரி மஞ்சள்.
  2. விரலிமஞ்சள்.
  3. சோற்றுக் கற்றாழை.
செய்முறை:
கஸ்தூரி மஞ்சள்,விரலிமஞ்சள்,சோற்றுக் கற்றாழை ஆகியவற்றை சமஅளவு சேர்த்து நன்றாக அரைத்து முகத்தில் பூசி பத்து நிமிடம் கழித்து முகத்தை கழுவ முகம் பொலிவுறும்.

No comments:

Post a Comment