யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 28 March 2013

முகப்பொலிவு பெற - எலுமிச்சை. சந்தனம்.

சந்தன கட்டை 
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை.
  2. சந்தனம்.
செய்முறை:
சிறிதளவு எலுமிச்சை சாறில் சந்தன கட்டையை உரைத்து சந்தன குழம்பு எடுத்து  முகத்தில் பூச முகம் பொலிவு பெறும்.

No comments:

Post a Comment