யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண் நோய் போக - அகத்திக் கீரை.

அகத்திக் கீரை 
அறிகுறிகள்:
  1. கண்ணில் நீர் வடிதல்.
  2. கண் வலி.
  3. கண் பார்வை குறைவு.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. அகத்திக் கீரை.
செய்முறை:
அகத்திக் கீரை சூப் செய்து அடிக்கடிசாப்பிட்டு வந்தால் கண்நோய் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment