யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 27 March 2013

கண் பார்வை நன்றாக இருக்க - சுரைக்காய் .

சுரைக்காய்
அறிகுறிகள்:
  1. ம‌ங்கலானாப்  பார்வை.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. சுரைக்காய் .
செய்முறை:
சுரைக்காயை அடிக்கடி உணவுடன் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

No comments:

Post a Comment